Tjenesten er ikke lenger i drift

Boligdatabasen til Alvdal kommune er i lenger i drift. Har du spørsmål vedrørende løsningen, så ta kontakt med servicetorget i kommunen